Samstag, 17.06.2023 - Kickoff 12:30 Uhr
MU16OL A - Sportpark Nauheim

Hanau Hornets

Bad Homburg Sentinels

Hanau Hornets
0
Bad Homburg Sentinels
28
Quarterstände
0:0 / 0:14 / 0:0 / 0:14
Infos zum Spiel